Rekisteriseloste:

1. Rekisterinpitäjä:
Kenkä-Meklari Oy / 0745670-5
Juhana Herttuan tie, 00600 Helsinki, puh: 040 150 9606
myynti@kenkameklari.fi

2. Rekisteriasiat:
Vastaamme viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi:
Kenkä-Meklari Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Kenkä-Meklari Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ja  palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalvelun edellyttämiin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö:
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:
- Nimi
- Osoite
- Puhelinnumero
- Sähköpostiosoite

Rekisteri ei sisällä henkilötunnuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisteri koostetaan verkkokaupan käyttäjien itse ilmoittamistaan tiedoista. Henkilötunnuksia ei rekisterissä ole.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja luovutetaan ulkopuolisille ainoastaan niiltä osin kun asiakkaan tekemän tilauksen toimittaminen vaatii. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Tietojen poistaminen ja tarkastus-oikeus:
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa tai muuhun suoramarkkinointiin. Kielto tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. On huomioitava, että rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn tai kirjanpitoon liittyviä tietoja, jotka ovat kirjanpitolaissa määrätty säilytettäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteristä vastaavalle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:
Verkkokaupan kävijärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu. Järjestelmään pääseminen edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämisen Järjestelmä on suojattu myös palomuurein. Rekisterin sisältämät tiedot ovat lukitussa tilassa.